blogRom / Genel / Türkmence Sözleşme Tercümelerinde Kritik Kurallar

Türkmence Sözleşme Tercümelerinde Kritik Kurallar

Türkmence Sözleşme Tercümelerinde Kritik Kurallar
Türkmence Sözleşme Tercümelerinde Kritik Kurallar

Türkmence, çok yaygın olmayan ve pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir dildir ancak; bu ülkeye göç ya da farklı bir neden için gidildiğinde devlet belli evraklar talep edebilmektedir. Böyle durumlar ile karşılaşıldığında ise mutlaka evrakların Türkmence yeminli tercüme yapılarak noter onaylı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Pek çok evrakın çevirisi söz konusudur. Özellikle tercümanlık büroları bu alanda görev yapmaktadır. Noterden çıkarılan zapt ile tarafsızlığını ortaya koyan yeminli tercümanlar çevirileri gerçekleştirmektedir. Karar dosyaları, sözleşmeler, evlilik cüzdanları, denklik belgeleri ya da boşanma kararları farklı bir ülkeye giderken talep edilen evraklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle de yeminli bir tercüman tarafından çevirisi talep edilmektedir.

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercüme yapılırken Türkmence yeminli tercümanlara hangi evrakların çevrilmesi gerektiğine dair bilgi sunulmaktadır. Tercümanlar da sayfa başı ya da kelime üzerinden fiyatlandırma gerçekleştirerek müşterilere fiyat teklifi vermektedir. Bunun sonucunda da noterden tasdiki yapılan evraklar müşterilere verilen tarihlerde teslim edilir. Ülkemizde çok sayıda dil için yeminli tercümanlar bulunmaktadır. Yemin, özellikle özel ve devlet evraklarında geçerlidir. Üst düzey bir kurumun ya da devletin talep ettiği evraklar mutlaka yeminli bir tercüman tarafından yapılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Türkmence evrak tercümesi yapan çeviri bürosu özellikle sözleşme tercümesi yaparken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • Öncelikle tercümanın çeviri yapacağı dile kesinlikle hakim olması gerekmektedir.
  • Ortada hukuki bir evrak bulunuyor ise ve resmi dil ile yazılmışsa yapılan çevirinin de aynı resmiyeti koruması gerekmektedir.
  • Yeminli tercüman, tarafsızlığını korumalı ve kesinlikle kendi yorumlarını katarak çeviri yapmamalıdır.
  • Hukuki belge ya da sözleşmelerde yapılan yanlış çeviri ya da yorumlar, evrakın sahip olduğu kişiyi bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle yapılan çeviri açık ve net olmalı, farklı yorumlanabilir durumda olmamalıdır.
  • Çeviri yaparken evraka ait herhangi bir detay kesinlikle gelişi güzel çevrilmemelidir.
  • Kalıplaşmış belli kelime öbekleri bulunuyor ise bunun çevirisi konusunda kafa yorulmalıdır.
  • Türkmence hukuki çeviri yapılırken, hukuk terimlerinin çok fazla olması nedeni ile çeviride zorluklar yaşanabilmektedir. Bu durum da farklı algıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple de dile olan hakimiyet korunmalı, farklı çözüm arayışları içinde olunmalıdır.
  • Sözleşme tercümelerinde iki tarafı da bağlayıcılık söz konusu olduğundan kişilerin hakları çevrilecek evrakta olduğu gibi korunmalı, taraflar mağdur edilecek şekilde çeviri yapılmamalıdır.

Sözleşme Tercümesi Nedir?

Sözleşme tercümesi yeminli tercümanlar tarafından sağlanmaktadır. Çevirmenlerin tarafsızlığını korumak şartı ile noter zaptı ile yapmış olduğu çeviriler anlamına gelmektedir. Farklı dillere hakim olan çevirmenler, devlete ya da özel kurumlara ait sözleşmeleri çevirmekle de görevlidir. Tarafsızlığını koruyarak bu görevi sonuna kadar devam ettirir.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/turkmence-tercume

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir