Home / Haber / İlk Radyo Yayınları Nasıl Hazırlanıyordu?

İlk Radyo Yayınları Nasıl Hazırlanıyordu?

İlk Radyo Yayınları Nasıl Hazırlanıyordu?
İlk Radyo Yayınları Nasıl Hazırlanıyordu?

Ankara Radyosu, o zamanki adıyla, Matbuat Umum Müdürlüğü’ne bağlandıktan sonra, yani 1934 yılının ortalarından itibaren, ister istemez devletçi bir yayın programını da gündeme getirmişti. O yılların siyasal atmosferi de, diğer Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi, devlet kontrolündeki ulusal bir radyonun yayın yapmasını zorunlu kılıyordu. Bununla beraber, Ankara Radyosu’nun o yıllardaki yayın akışı, devletin katı bir sözcüsü olmaktan çok öte, insanların ilgisini ve beğenisini çeken bir görünüm sergilemekteydi. Daha sonraki bölümlerde de açıklanacağı üzere, Nurettin Ar- tam, Dr. Galip Ataç, Feridun Fazıl Tülbentçi, Adnan Ötüken, Burhan Belge, Baki Süha Edipoğlu, Selim Sırrı Tarcan, Falih, Rıfkı Atay, Ahmet Muhip Dranas gibi çok değerli isimlerin yapmış oldukları periyodik programlar, bugünün ölçülerine göre bile çok başarılıydı. İlerdeki bölümlerde, bu konuda çeşitli örnekler sunulacaktır.

O yılların anlayış tarzı olarak, Ankara Radyosu programları, dört aylık devreler halinde, belirli bir komite tarafından hazırlanıyordu. Bu komite 1938 ve onu takip eden yıllarda. Matbuat Umum Müdürlüğü nü temsilen Nurettin Artam, Burhan Belge, Mesut Cemil Tel, Neşriyat şefi Fuat Münir Bener, Radyo Müdürü Vedat Nedim Tör ve Silahlı Kuvvetleri temsilen Kurmay Yüzbaşı Kemal Atalay’dan oluşuyordu. O günün koşulları, radyo dinleme programları hazırlanırken. Silahlı Kuvvetler’in de görüşünün alınmasını gerekli kılıyordu. İlk temsilci olarak birkaç yıl görev yapan Kurmay Yüzbaşı Kemal Atalay’ı, uzun yıllar sonra Yedek Subaylık görevimi yaparken. Orgeneral olarak tanımak fırsatı bulmuştum. Kendisi çok değerli bir komutandı. Bu vesileyle rahmetle anmak isterim.

Ankara radyosu ilk yıllarda. Radyo Müdürü’ne bağlı olarak Musiki Neşriyat Şefliği, Diğer Neşriyat Şefliği, Teknik İşletme Şefliği gibi üç ana birimden oluşuyordu. Diğer Neşriyat Şefliği (müzik) dışında kalan bütün yayınlardan sorumluydu. Söz, Kültür, Haberler, Spikerlerin çalıştırılması gibi konular bu bölümün öncelikli görevleri arasındaydı. Ankara Radyosu’nun tarihsel gelişimi içinde, ilk Neşriyat Şefi Fuat Münir Bener ile Musiki Neşriyat Şefi Mesut Cemil Tel’in isimlerinin altını önemle çizmek gerekiyor. Bu iki isim aynı zamanda “Radyo Programları Hazırlama Komitesi”nin ilk üyeleri arasında yer almaktaydı.

1940’lı yıllarda, her Ocak ayının ilk pazarı, o yılın yeni programlarının başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Bir kalıp olarak hazırlanan genel program akışı içinde, haftalık programların, yayından en az 15 gün önce tasarı olarak ilgili şubeye verilmesi gerekiyordu. İlgili program şefliği ise, tasarıları inceleyip uygun gördüklerini, yayına hazır hale getirerek, ilgililere en geç yayından bir hafta önce teslim etmek zorundaydı. Diğer taraftan 31,7 metre üzerinden yayına geçen kısa dalga Ankara Radyo- su’da, Farsça, Arapça, Bulgarca, Sırpça, Fransızca ve İngilizce olarak da yayınlarına başlamış durumdaydı. Gece yarısından sonra da, saat farkı nedeniyle Amerika’ya İngilizce yayın yapıldığını belirtmek gerekiyor.

Bu arada altını ayrıca çizmek gerekir ki, bütün yayınlar mutlaka canlı olarak yapılır ve en küçük bir hata bile asla kabul edilmezdi. Kısaca o yıllarda Ankara Radyosu’nda program yapmak çok riskli ve o ölçüde de itibarlı bir olaydı. Diğer taraftan, yayınlar şimdi olduğu gibi 24 saat devam etmezdi. Sabah 8:30’da başlayan ilk yayın 13:30’da sona erer, saat 18’de başlayan ikinci yayın ise 22:50’de son bulurdu.

Kaynaklar:

https://www.radyodinle.online/

https://www.e-kutuphane.com.tr/

About blogrom

Check Also

1970’li Yıllarda Sinema

1970’li Yıllarda Sinema

Orta yaşlı insanlar daha iyi hatırlayacaktır. İlçe merkezlerinde ve bu büyük köylerde insanlar boş zamanlarında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir