Binance

Çocuklar İçin Kişisel Gelişim

Çocuklar İçin Kişisel Gelişim
Çocuklar İçin Kişisel Gelişim

Çocuklar İçin Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim, bireyin kendini yaşama hazırlarken aynı zamanda kendi bireysel özelliklerinin farkına vararak, sağlıklı ve donanımlı bir karakter olarak yaşamına devam etmesini sağlayan önemli bir kavramdır.

Bu husus geçmişe nazaran günümüzde hemen hemen tüm toplumlarda en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.

Bireyin kişisel gelişimini destekleyerek, daha mutlu ve başarılı bireyler haline gelmesini sağlayan pek çok yenilik görülmektedir.

Kişisel gelişime yönelik hazırlanan programlar, seminerler ve kitaplar da bu çalışmaların başında gelen etkinliklerdir.

Bireyin kişisel gelişimi sadece kısıtlı bir süreci kapsamadığı için gelişimin yaşam boyu sürmesi düşünülmelidir.

Çocukta Kişisel Gelişimi Etkileyen Faktörler

Eğitim bilimleri ve Psikoloji alanında yapılan birtakım çalışmalar sonucunda bireyin karakter gelişiminin okul öncesi dönem olarak nitelendirilen 0- 6 yaş arasında şekillendiği bilinmektedir.

Çocuk, kişilik özelliklerinin bir kısmını genlerle ailesinden alırken, diğer yandan yaşadığı sosyal hayatın da kişisel yaşamına etkileri olmaktadır.

Bu hassas dönem süresince ailenin çocuklara yaklaşımı ve sunulan uyarıcıların önemi oldukça büyüktür.

Çocuğa sunulan en zengin uyarıcı ise okul öncesi eğitim kurumları tarafından sağlanmaktadır.

Sosyal yaşam kurallarını, etkinlikler ve oyunlar aracılığı ile öğrenen çocuklar, öz güven duygusu da kazanırlar.

Okul Öncesi Eğitim ve Aile

Okul öncesi eğitim kurumlarının kişisel gelişime etkileri incelendiğinde, geçmişte okul öncesi eğitim kurumlarına ilginin oldukça kısıtlı olduğu, günümüzde ise okul öncesi eğitim kurumlarına ilginin artmış olduğu görülmektedir.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması sonucunda ise çocukların sağlıklı kişisel eğitim sürecinden geçerek hayata hazırlandıkları görülmektedir.

Çocuk aile ve okul üçgenindeki sağlıklı iletişim çocukların gelişimi ve mutlu olmaları açısından oldukça önemli hususlardır.

Bu nedenle henüz yaşamın temellerinin atıldığı okul öncesi döneminden itibaren çocuklar ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmelidir.

Çocukların yetenekli olduğu alanlar ve istekleri belirlenerek bu alanlarda destek almaları sağlanmalı, böylece sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek hedeflenmelidir.

Binance

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir